پایگاه دانش سامانه نورون | دانش آموز و ولی دانش آموز

دانش آموز و ولی دانش آموز

راهنمای ماژول نقش دانش آموز و ولی

چگونه وارد کلاس های پخش زنده شوم ؟

جهت ورود به کلاس های پخش زنده در سامانه نورون ...

چگونه تکالیف خود را برای معلم ارسال کنم؟

برای ارسال تکالیف خود در سامانه نورون ...

آیا امکان ویرایش یا ارسال مجدد تکالیف از سوی دانش آموزان وجود دارد؟

خیر، اجازه ارسال مجدد فایل بایستی از سوی دبیر صادر گردد...

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات

کلاس های ضبط شده در چه محلی ذخیره می شود ؟

جهت مشاهده ویدیو کلاس های ضبط شده فام یا ضبط خصوصی کلاس ها...

تقویم دانش آموز

در بخش تقویم میتوانید اطلاعاتی چون ...

تغییر عکس پروفایل

تغییر عکس پروفایل

ارسال پیام به کادر مدرسه

ارسال پیام به کادر مدرسه

پاک کردن تاریخچه (کش) مرورگر در گوشی همراه

پاک کردن کش مرورگر

کلاس های برگزار شده

راهنمای ماژول های پنل کاربری

کارنامه

راهنمای ماژول های پنل کاربری

نمرات کسب شده

راهنمای ماژول های پنل کاربری

انضباطی

راهنمای ماژول های پنل کاربری

ارزیابی عملکرد مطالعات

راهنمای ماژول های پنل کاربری

نسبت مطالعه دروس

راهنمای ماژول های پنل کاربری

ورود به کلاس آنلاین

راهنمای ماژول های پنل کاربری

کتاب های درسی

راهنمای ماژول ها ی پنل کاربری

پیش ثبت نام دانش آموز

راهنمای ماژول پنل کاربری

پیش ثبت نام دانش آموز

راهنمای پنل کاربری

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

از همکاران ما سوال کنید