پایگاه دانش سامانه نورون | دبیر

دبیر

پاسخ دهی به سوالات رایج نقش دبیر

چگونه کلاس های خود را در قالب ویدیو زنده به اجرا در آوریم؟

جهت ایجاد پخش زنده کلاس ها در فضای نورون ...

چگونه به دانش آموزان اجازه دسترسی به میکرفون یا دوربین داده شود؟

جهت فعالسازی میکروفون یا دوربین دانش آموزان در پخش زنده ...

چگونه می توان آزمون(تستی_تشریحی)آنلاین طراحی و برگزار کرد؟

جهت برگزاری آزمون(تستی_تشریحی)آنلاین در فضای نورون ...

چگونه میتوان کارنامه ارزیابی آموزشی برای دانش آموزان صادر کرد؟

جهت ثبت کارنامه ارزیابی آموزشی کافی است...

چگونه میتوان تکلیف طراحی و نتایج را بررسی نمود؟

برای طراحی تکلیف و اختصاص آن به یک کلاس...

آیا امکان ویرایش یا ارسال مجدد تکالیف از سوی دانش آموزان وجود دارد؟

خیر، اجازه ارسال مجدد فایل بایستی از سوی دبیر صادر گردد...

آیا امکان ضبط کلاس های زنده وجود دارد؟

جهت ضبط پخش زنده کلاس ها...

چگونه حضور و غیاب کلاس های زنده را انجام دهیم؟

چگونه حضور و غیاب کلاس های زنده را انجام دهیم؟

چرا در قسمت استریم،تخصیص آزمون،ارزیابی آموزشی یا نتایج تکالیف لیست دانش آموزان برایم نمایش داده نمی شود؟

عدم مشاهده اسامی دانش آموزان

تقویم معلم

تقویم معلم

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

همکاران ما آنلاین هستند تا پاسخگوی سوالات شما باشند حتما سوال خود را بپرسید.