پیش ثبت نام دانش آموز

ثبت نام دانش آموز ملزم به این است که مدرسه در سامانه نورون پیش ثبت نام تعریف کرده باشند.

مراحل پیش ثبت نام دانش آموز

گام اول: ابتدا وارد سایت نورون می شوید.

گام دوم: سپس بر روی پیش ثبت نام دانش آموز کلیک نمایید.

وارد صفحه ثبت اطلاعات می شوید.

گام سوم: اطلاعات خود را ثبت نموده و در انتها بر روی دریافت کد کلیک نمایید.

کد را ثبت نموده و وارد صفحه ثبت نام می شوید.

گام چهارم: اطلاعات ابتدایی ثبت نام مانند استان، شهر، جنسیت و در نهایت مدرسه را انتخاب نمایید و در آخر بر روی ثبت و ادامه کلیک نمایید.

وارد ثبت نام شوید.

گام پنجم: اطلاعات پروفایلی خود را تکمیل نمایید و برروی ثبت و ادامه کلیک نمایید.

گام ششم: شهریه دانش آموز در این قسمت نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید اگر شهریه اجباری باشد فقط نمایش داده می شود و اگر علاوه بر شهریه اجباری خدمات ویژه هم باشد می توانید انتخاب نمایید.

گام هفتم: یکی از الگوهای قسط بندی را انتخاب نمایید.

گام هشتم: و در انتها قسط اول شهریه را پرداخت نمایید.