امکان ضبط فیلم در سامانه نورون فقط در بستر فام وجود دارد.

کلاس های ضبط شده با توجه به نحوه ی برگزاری کلاس در دو قسمت از سامانه ذخیره می گردد.

1-     در صفحه اطلاعات کلاس

2-     در ماژول تقویم

اگر کلاس شما از طریق تقویم برگزار شود در صفحه اطلاعات کلاس بخش جدیدی با عنوان آرشیو پخش زنده ایجاد می شود که با ورود  می توانید فیلم کلاس را مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید اگر کلاس ضبط شده وجود نداشته باشید بخش آرشیو پخش زنده ایجاد نمی شود با توجه به این موضوع شما به راحتی متوجه می شوید که ایا کلاس شما فیلم ضبط شده دارد یا خیر

برای ورود به اطلاعات کلاس، شما می توانید هم از طریق ماژول تقویم بر روی برنامه هفتگی کلیک نمایید و وارد صفحه اطلاعات کلاس شوید هم می توانید از طریق ماژول کلاس های برگزار شده وارد صفحه اطلاعات کلاس شوید.

توجه داشته باشید لازمه برگزاری کلاس آنلاین از تقویم تعریف برنامه هفتگی  توسط مدرسه می باشد. اگر برنامه هفتگی ندارید قطعا کلاس شما از طریق کلاس آنلاین برگزار شده است. تمامی جلسات جز کلاس درسی نیز فقط از طریق کلاس آنلاین برگزار می گردد.

اگر کلاس شما از طریق ماژول کلاس آنلاین توسط دبیر برگزار شود فیلم ضبط شده کلاس داخل ماژول تقویم در همان روز برگزاری کلاس درون کادر قهوه ای رنگ به همراه نام کلاس قابل مشاهده می باشد.

توجه داشته باشید در حالت برگزاری کلاس از طریق ماژول کلاس آنلاین فقط می توانید از طریق تقویم کلاس ضبط شده را مشاهده نمایید.

امکان دانلود کلاس ضبط شده در سامانه نورون وجود دارد.

فیلم ها براساس زمان برگزاری کلاس زمان پردازش متفاوتی دارند به همین دلیل فیلم ها در زمان های متفاوتی داخل پنل شما نمایش داده می شود حداقل زمان نمایش آن در پنل چند ساعت پس از برگزاری کلاس می باشد.