تغییرات 1401/06/31😎

  • اضافه شدن داشبورد برای نقش های مدیر مدرسه، معلم، والدین و دانش آموز
  • اضافه شدن قابلیت های دستیار هوشمند (واتساپ)
  • ارسال گزارش های دوره‌ای در قالب پیامک و واتساپ برای مشاهده‌ی کاربر بدون نیاز به لاگین
  • ایجاد برخی بهبودها در نوتیفیکیشن
  • ایجاد برخی بهبودها در بخش پرونده دانش آموز
  • اضافه شدن گزارش میزان مطالبات به تفکیک ماه در داشبورد مالی با دسترسی مدیر مدرسه
  • ایجاد برخی بهبودها و اصلاحات