تغییرات 1401/06/05😉

  • فعالسازی نوتیفیکیشن
  • امکان دسترسی مدارس به سامانه با لینک اختصاصی
  • ایجاد بهبود در وبسایت اختصاصی مدارس
  • راه اندازی ربات واتساپ با دسترسی مدیر مدرسه و مدیرمحلی (نسخه‌ی آزمایشی)
  • ایجاد برخی بهبودها و اصلاحات