تغییرات 1401/05/11🤓

  • توسعه قالب جدید برای وبسایت اختصاصی مدارس
  • نمایش آزمون‌ها و تکالیف در تقویم دانش آموز و معلم برای دسترسی بهتر
  • اضافه شدن امکان دسترسی به تنظیمات سرویس های مختلف از جمله وبسایت، لوگو و دامنه اختصاصی از بخش سرویس ها
  • ایجاد برخی بهبودها و اصلاحات