تغییرات 1400/05/02✍

  • اضافه شدن گزارش عملکرد به تفکیک درس برای آزمون های جامع به ازای هر دانش آموز
  • ایجاد بهبودهای اساسی در بخش پیام ها
  • امکان مشاهده‌ی لیست مخاطبین در بخش پیام‌ها (منظور از مخاطبین افرادی است که کاربران دسترسی ارسال پیام به آنها را دارند)