تغییرات 1400/04/11😎

  • امکان ایجاد آزمون از طریق انتخاب سوالات از بانک سوال به صورت دستی
  • امکان تغییر شماره همراه کاربران از بخش "پروفایل من"
  • ایجاد برخی بهبودها در بخش مدیریت مالی و شهریه