تغییرات 1399/12/13👌

  • امکان تکمیل اطلاعات پروفایل توسط کاربران در بخش پروفایل من (خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایید)
  • امکان ارسال پیامک هنگام ثبت حضور و غیاب دانش آموزان توسط معلم یا معاونین