تغییرات 1399/06/29🙃

  • افزایش فرمت های مجاز برای بارگذاری تکالیف
  • اضافه کردن فرمت M4A برای بارگذاری فایل های کمک آموزشی
  • اصلاح برخی مناسبت‌ها در تقویم
  • رفع مشکلات ایجاد آزمون های آنلاین با بارگذاری فایل PDF
  • رفع مشکلات جزیٔی با برخی گوشی ها