تغییرات 1399/05/21🤓

  • امکان مشاهده خلاصه تغییرات سامانه
  • امکان حذف لایوهای ذخیره شده
  • امکان مرتب سازی تیکت های پشتیبانی بر اساس تاریخ ایجاد یا آخرین پاسخ پشتیبان