تنظیمات نمایش ماژول ها:

تنظیمات نمایش ماژول ها نهمین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این قسمت شما انتخاب می نمایید کدام از سری ماژول های مجموعه سایت مدرسه درون سایت نمایش داده شود.

مراحل تنظیمات نمایش ماژول ها:

گام اول: از نوار منوی سمت راست مجموعه سایت مدرسه، ماژول تنظیمات نمایش ماژول ها را انتخاب نمایید.

گام دوم: ماژو های مدنظر را از کادر انتخاب نمایید.

گام سوم: در انتها بر روی ذخیره کلیک نمایید.