همکاران ما

همکاران ما پنجمین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این ماژول شما تمامی کادر مدرسه را معرفی می نمایید.

مراحل ثبت همکار به شرح زیر می باشد:

گام اول:از نوار منوی سمت راست مجموعه سایت مدرسه ماژول همکاران ما را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید لیست کادر مدرسه که قبلا از طریق مدیریت کاربران ایجاد نمودید برای شما در این ماژول نمایش داده می شود.

گام دوم: برای هر کادر شما می توانید توضیحی ثبت نمایید.

توجه داشته باشید سمت همکار شما همان نقش کاربر داخل سامانه می باشد.

گام سوم: جهت انتشار در سایت همکاران را انتخاب نموده و بر روی ثبت اطلاعات کلیک نمایید.

توجه داشته باشید تصویر همکار به دو طریق بارگذاری می شود.

روش اول: خود کاربر در قسمت پروفایل تصویر را بارگذاری نمایید.

روش دوم: مدیر محلی مدرسه از طریق مدیریت کاربران در بخش اطلاعات شخصی اقدام به بارگذاری تصویر کاربر نمایند.