اسلایدر

اسلایدر سومین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این ماژول شما مهم ترین عکس های مدرسه را بارگذاری می نمایید.

این تصاویر ابتدای صفحه سایت مدرسه قرار می گیرد.

مراحل بارگذاری تصویر در ماژول اسلایدر به شرح زیر می باشد:

گام اول: از نوار منو مجموعه سایت مدرسه ماژول اسلایدر را انتخاب نمایید.

گام دوم: بر روی افزودن تصاویر جدید کلیک نمایید.

گام سوم: روی کادر اضافه کردن تصویر کلیک نمایید پس از بارگذاری تصویر داخل کادر بر روی آیکون بارگذاری تصاویر کلیک نمایید.

تصاویر در قسمت انتهای صفحه برای شما به نمایش گذاشته می شود.

شما می توانید تصاویر را انتخاب نموده و برروی آیکون افزودن به اسلایدر کلیک نمایید.