افتخارات ما

افتخارات ما دومین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این قسمت شما افتخارات مدرسه را ثبت می نمایید.

بطور مثال کسب قهرمانی دانش آموزان در ورزش، هنر، علم و ...

مراحل ثبت افتخارات به شرح زیر می باشد:

گام اول: از نوار منوی سمت راست مجموعه سایت مدرسه را انتخاب نمایید.

گام دوم: بر روی آیکون افزودن انفتخارات کلیک نمایید.

صفحه افزودن/ ویرایش باز می شود

گام سوم: عنوان افتخار و توضیحات را ثبت نموده سپس عکس مربوطه را اضافه نمایید.

گام چهارم: بر روی ذخیر کلیک نمایید.

سپس افتخار اضافه شده داخل جدول نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید شما می توانید جهت ویرایش موضوع بر روی آیکون داخل ستون عملیات کلیک نمایید.

گام پنجم: در انتها بر روی وضعیت انتشار کلیک کرده و روی آیکون ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

توجه داشته باشید وضعیت انتشار به خواست مدرسه می باشد یعنی می توانید افتخاری را درج نموده ولی در سایت منتشر نکنید ولی شرط نمایش درون سایت انتشار افتخار می باشد.