کیف پول های مدرسه

در این بخش لیست کیف پول تمام مدارس شما قابل مشاهده می باشد.

توجه داشته باشید شما می توانید نام یک مدرسه و یا چند مدرسه  را در این ماژول مشاهده نمایید فقط نقش شما در همه مدارس می بایست مدیر مدرسه باشد.

این ماژول تنها در دسترس نقش مدیر مدرسه می باشد.

کیف پول های مدرسه شاما جدولی می باشد که شامل:

عنوان: در این ستون اطلاعاتی چون سال تحصیلی/نام مجتمع آموزشی/نام مدرسه نمایش داده می شود.

مبلغ شارژ(ریال): در این ستون میزان مبلغ شارژکیف پول با رنگسبز(+) و قرمز(-) نمایش داده می شود. اگر مبلغ به رنگ سبز نمایش داده شود یعنی این مدرسه موجودی کیف پول به ازای همان مبلغ دارد و اگر به رنگ قرمز نمایش داده شود یعنی مدرسه به ازای همان مبلغ دارای بدهی دارد.

مبلغ قسط سررسید شده(ریال):

به ازای خرید هر سرویس برای مدرسه باتوجه به نوع قسط بندی و تاریخ اقساط مبلغی به عنوان قسط نمایش داده می شود در این ستون مبلغ قسط هایی که سررسید شده نمایش داده می شود.

عملیات: در این ستون یک آیکون کیف پول نمایش داده می شود با کلیک بر روی آن وارد صفحه کیف پول مدرسه می شوید.

مراحل ورود به کیف پول مدرسه:

گام اول:ابتدا از طریق noronapp.ir وارد سامانه نورون شوید.

گام دوم: بر روی آیکون آدمک در قسمت بالا سمت چپ پنل کاربری کلیک نمایید.

گام سوم: روی کیف پول کدرسه کلیک نمایید.

سپس تمام کیف پول های مدارس شما نمایش داده می شود.