تغییر کلمه عبور در هنگام فراموشی به دو صورت انجام می شود.

1- توسط خود کاربر در صفحه ورود بر روی فراموشی کلمه عبور کلیک می نماید.

2- توسط مدیر محلی از طریق مدیریت کاربران ریست کلمه عبور زده می شود.

اگر کلمه عبور شما توسط مدیر محلی ریست شده بود بعد از اینکه پیامک مربوط به رمز موقت را دریافت نمودید طبق مراحل زیر وارد پنل خود می شوید.

مراحل تغییر کلمه عبور به شرح زیر می باشد:

 گام اول: به صفحه ورود رفته نام کاربری خود و سپس رمز عبور موقتی که از طریق پیامک به شما اعلام شده را وارد نموده و بر روی گزینه ورود کلیک نمایید.

توجه داشته باشید بعد ورود با کلمه عبور موقت شما وارد صفحه تغییر رمز عبور می شوید و می بایست در همان ابتدا کلمه عبور خود را تغییر دهید.

گام دوم: در این مرحله صفحه ای به شما نشان داده می شود شامل کلمه عبور فعلی، کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید؛ در کادر اولی کلمه عبور فعلی  رمز موقتی که برای شما ارسال شده و در دو کادر بعدی کلمه عبور جدید دلخواه خود را وارد نمایید.

توجه داشته باشید رمز عبور جدید و تکرار رمز عبور جدید عینا یکی باشند.

گام سوم: بر روی کادر سبز رنگ تایید کلیک نموده و وارد صفحه انتخاب نقش می شوید.