_ از نوار منو، گزینه ارزیابی آموزشی را انتخاب نمایید.

_ برای ایجاد کارنامه جدید، روی آیکون ثبت نمره جدید کلیک نمایید، پس از انتخاب کلاس، درس، تاریخ و نوع آزمون، روی گزینه مشاهده دانش آموزان کلیک نمایید و نمرات را در لیست ارائه شده وارد نمایید.

اگر شما می خواهید پیش از ارائه کارنامه توسط مدرسه به دانش آموزان ، دانش آموز  نمره خود را درون پنل کاربری داخل ماژول کارنامه مشاهده نکند می باست نماش نمره را بصورت انتشار نمره در زمان مشخص گذاشته و تاریخ نمایش را انتخاب نمایید. ولی اگر تمایل داشته باشید نمرات ثبت شده درون پنل دانش آموز بلافاصله پس از ثبت مشاهده نماید کافیست انتشار نمره را انتخاب نمایید.

همچنین شما اگر تمایل داشته باشید این نمرات به والدین اطلاع رسانی شود کافیست گزینه اطلاع رسانی از طریق پیامک را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید تاریخ آزمون مشخص کننده  نمره در کدام کارنامه ماهانه می باشد. و برای میان ترم و ترم نوع آزمون مشخص کننده می باشد.

_ جهت ویرایش کارنامه های قبلی، از منوی ارزیابی آموزشی، کلاس و درس مورد نظر را جستجو کرده و کارنامه مورد نظر را ویرایش یا حذف نمایید.

_ از بخش کارنامه در نوار منو، می توانید کارنامه های ایجاد شده دانش آموزان را مشاهده نمایید.