مطالبات کلی مدرسه

شما می توانید از طریق این ماژول گزارشی از وضعیت مالی (شهریه) مدرسه داشته باشید.

در این ماژول می توانید گزارش هایی شامل:

نمودار مطالبات کلی مدرسه

لیست مطالبات معوقه مدرسه

لیست مطالبات هفته پیش مدرسه

نمودار درصد تسویه مطالبات براساس کلاس

گزارش ثبت نام و مالی

مراحل ایجاد گزارش :

گام اول: از نوار منو مجموعه مدیریت مالی، ماژول داشبورد مالی را انتخاب نمایید.

گام دوم: مدرسه خود را انتخاب نمایید.

گام سوم: باتوجه به نوع گزارش مدنظر یکی از انواع گزارش را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید تمامی گزارش ها در سطح مدرسه و کلی می باشد.