تنظیم زمانبندی مطالعه

این ماژول در دسترس نقش معلم راهنما و مشاور می باشد.

با استفاده از این ماژول می توانید برنامه مطالعاتی برای دانش آموزان تعریف نمایید تا درون تقویم دانش آموز درون کادر سبز رنگ قرار گیرد.

مراحل تنظیم زمان بندی مطالعه

گام اول: از نوار منوی سمت راست ماژول تنظیم زمان بندی مطالعه را انتخاب نمایید.

گام دوم: بر روی مورد جدید کلیک نمایید ؛ صفحه ایجاد زمانبندی جدید مقابل شما باز می گردد.

گام سوم: عنوان زمانبندی و پایه مدنظر را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید بیش از یک پایه را انتخاب نمایید.

گام چهارم: بر روی کادر ایجاد کلیک نمایید ؛ سپس صفحه جدول زمانبندی مقابل شما باز می گردد.

گام پنجم : به ترتیب بر روی سلول مدنظر کلیک نمایید. صفحه زمانبندی در مقابل شما باز می گردد.

توجه داشته باشید کادر های مدنظر را تکمیل فرمایید.

پس از ثبت ساعات مطالعه در جدول زمانبندی با کلیک بر روی بازگشت برنامه ایجاد شده داخل یک جدول قابل مشاهده می باشد.

پس از ایجاد زمانبندی شما میتوانید آن را ویرایش ،کپی ، اصلاح زمانبندی، حذف و کلاس های مرتبط(تخصیص به کلاس) انجام دهید.

تفاوت ویرایش و اصلاح زمانبدی :

ویرایش مربوط به ویرایش عنوان و اصلاح پایه ها می باشد و  اصلاح زمانبدی مربوط به ویرایش در جدول زمانبندی می باشد.

شما می توانید از طریق دانش آموزان خارج از کلاس این برنامه را به افراد خارج از کلاس تخصیص داده شده ، تخصیص دهید.