مدیر مجتمع  آموزشی

مدیر مجتمع  مدیر یا موسس مدارسی که بیش از یک مدرسه یا شعبه تحت پوشش خود دارند که ماژول ها بیشتر در راستای نظارت بر روند کلی در سطح تمام مدارس تحت نظر مثل ثبت نام ها و نتایج آموزشی و امور مدیریتی مثل مدیریت مالی و... می باشد.

ماژول های این نقش:

تابلو اعلانات

فعالیت ها

داشبورد

تقویم

کلاس آنلاین

تکمیل پروفایل مدرسه

ایجاد ساختار درختی

اصلاح کلاس بندی

زمانبندی کلاس ها

برنامه هفتگی کلاس

معلم های یک کلاس

تنظیم درگاه پرداخت

تعین شهریه

پرونده مالی دانش اموزان

مطالبات کلی مدرسه

آزمون

پیش ثبت نام ها

کارنامه

پنل پیامکی مدرسه

نظرسنجی ها

شرکت در نظرسنجی

ثبت مورد جدید انضباطی

پرونده انضباطی دانش آموز

تابلو اعلانات

تقویم اجرایی

ارزیابی آموزشی

اطلاعات کلاس ها

برنامه ریزی امتحانات

پروفایل مجتمع و مدرسه

 تیکت پشتیبانی

توسعه براساس نظرات

تغییرات سامانه

سوالات متداول