مدیر محلی

مدیر محلی در اصل ادمین سامانه در مدرسه می باشد . از عمده وظایف این نقش می توان به تنظیم سامانه مدرسه مثل تشکیل ساختار مدرسه و ایجاد دسترسی دانش آموزان و زمان بندی کلی و کلاس بندی و... ، تنظیمات و امور زیرساختی مثل اصلاحات و مدیریت کاربران ، تهیه بسته ها و سرویس های مربوط به خدمات متفاوت مثل پخش زنده و پیامک و... اشاره کرد.  به بیانی دیگر راهبر اصلی سامانه در هر مدرسه مدیر محلی می باشد که رفع بسیاری از چالش ها و مشکلات کاربران مدرسه نیز توسط وی صورت می گیرد؛  به بیانی دیگر پشتیبان سامانه درون مدرسه می باشد.

ماژول های این نقش:

تابلو اعلانات

فعالیت ها

داشبورد

تقویم

کلاس آنلاین

ارزیابی آموزشی

برنامه ریزی امتحانات

طراحی تکلیف

تکالیف یک درس

تکمیل پروفایل مدرسه

ایجاد ساختار درختی

اصلاح کلاس بندی

زمانبندی کلاس ها

برنامه هفتگی کلاس

معلم های یک کلاس

تنظیم درگاه پرداخت

داشبورد مالی

تعین شهریه

آزمون

پیش ثبت نام ها

کارنامه

ثبت دسته ای کاربران

ساختار درختی نرم افزار

پنل پیامکی مدرسه

نظرسنجی ها

شرکت در نظرسنجی

ثبت مورد جدید انضباطی

پرونده انضباطی دانش آموز

تابلو اعلانات

تقویم اجرایی

دروس و طرح درس

ارزیابی آموزشی

برنامه ریزی امتحانات

اطلاعات کلاس ها

پروفایل مجتمع و مدرسه

 تیکت پشتیبانی

توسعه براساس نظرات

تغییرات سامانه

سوالات متداول