معلم راهنما

مسئول رصد لحظه به لحظه فعالیت های دانش آموزان که تمامی فعالیت ها در همه دروس تحت بررسی وی می باشد و تمامی قابلیت های یک دبیر مثل طرح آزمون و تکلیف و ثبت نمره و... را در سطح همه دروس دارد. ضمنا وی میتواند به دانش آموزان برنامه مطالعاتی و... نیز ارائه دهد.

ماژول های این نقش:

تابلو اعلانات

فعالیت ها

داشبورد

تقویم

کلاس آنلاین

آزمون

کارنامه

پنل پیامکی

شرکت در نظرسنجی

ثبت مورد جدید انضباطی

پرونده انضباطی دانش آموز

اطلاعات کلاس ها

تنظیم زمان بندی مطالعه

کلاس ها

ارزیابی آموزشی

برنامه ریزی امتحانات

طراحی تکلیف

تکالیف یک درس

 تیکت پشتیبانی

توسعه براساس نظرات

تغییرات سامانه

سوالات متداول