معاون آموزشی 

معاون آموزشی مغز متفکر آموزشی مدرسه که ریل گذاری کلی و راهبرد آموزشی مدرسه تحت نظر وی می باش، برای مثال برنامه ریزی کلاس ها و برنامه ریزی امتحانات از قابلیت های پنل معاون آموزشی است.

از دیگر وظایف اصلی این نقش گزارشات آموزشی و بررسی پرونده هر دانش می باشد.

ماژول های این نقش:

تابلو اعلانات

فعالیت ها

داشبورد

تقویم

کلاس آنلاین

آزمون

کارنامه

پنل پیامکی

شرکت در نظرسنجی

ارزیابی آموزشی

برنامه ریزی امتحانات

 تیکت پشتیبانی

توسعه براساس نظرات

تغییرات سامانه

سوالات متداول