پیش ثبت نام

این ماژول مربوط به مدارسی می باشد که برای ایجاد دسترسی دانش آموزان و کادر مدرسه درخواست پیش ثبت نام داده باشند.

توجه داشته باشید برای استفاده از این ماژول ابتدا باید درخواست فعال سازی پیش ثبت نام مدرسه را دهید.

پیش ثبت نام به دو گروه تقسیم میشود:

1. پیش ثبت نام دانش آموز

2. پیش ثبت نام کادر مدرسه

ماژول پیش ثبت نام:

شما در این بخش می توانید کاربران پیش ثبت نام شده را تایید و دسترسی آن ها را ایجاد نمایید.

درصفحه ی ماژول پیش ثبت اطلاعات پیش ثبت نام مدرسه شامل تعداد پیش ثبت نام دانش آموز، تعداد پیش ثبت نام کادر می باشد.

نام مدرسه، عنوان، هزینه

توجه داشته باشید هزینه می تواند توسط دانش آموز و یا مدرسه پرداخت شود.

در ستون آخر بخش عملیات 6 عدد کادر  وجود دارد، که کادر مربوط به دانش آموز به رنگ سبز می باشد.

مدیر مدرسه و یا مدیر محلی از این کادر دانش آموزان را تایید می نمایند.

مراحل تایید دانش آموز:

توجه داشته باشید پس از اتمام مراحل طی شده و مرحله ی دانش آموز از کاربر به کلاس بندی تغییر می کند و در بخش عملیات کادر سبز رنگی با عنوان کلاس بندی قابل مشاهده می باشد.

1. شما با کلیک بروی کادر کلاس بندی وارد صفحه کلاس بندی شده و دانش آموز را با توجه به کلاس هایی که از ساختار تعریف نمودید، کلاس بندی نمایید.

2. سپس از کلاس بندی دانش آموز به مرحله اتمام می رسد و کادر دانش آموز به طور کامل سبز می گردد.

کادرهایی در بخش عملیات پیش ثبت نام دانش آموز:

1.گام اول: با کلیک بر روی این کادر در لیست دانش آموزانی که پیش ثبت نام انجام دادند قابل مشاهده می باشد.

توجه داشته باشید در این صفحه پایه دانش آموزان و وضیعت پیش ثبت نام قابل مشاهده می باشد.

2.گام دوم : برای تایید دانش آموزان بر روی مشاهده کلیک نمایند سپس صفحه وضعیت پیش ثبت نام دانش آموزان باز می شود.

3.گام سوم: در ابتدا بر روی کادر مشاهده فرم پیشین ثبت نام کلیک نمایید سپس مراحل پیش ثبت نام را تایید نموده تا  اطلاعات ثبت شده توسط دانش آموز باز شود.

در قسمت بالای صفحه  کادر تایید، مشروط و رد وجود دارد که بر روی تایید کلیک نمایید.

4. گام چهارم: اگر برای پیش ثبت نام آزمون طراحی شده باشد دانش آموز ملزم به انجام آزمون می شود.

5.گام پنجم: مصاحبه حضوری در این قسمت شما می توانید زمانی برای مصاحبه در نظر بگیرید، در غیر این صورت بدون ثبت اطلاعات با انتخاب تایید در کادر بالای صفحه و کلیک بر روی ثبت نظر دانش آموز وارد مرحله مالی می شود.

6.گام ششم: در این مرحله اگر مدرسه از ماژول تعیین شهر برای مدرسه شهریه تعریف نمایند دانش آموز ملزم به انتخاب الگوی اقساط و پرداخت شهریه می باشد و در غیراین صورت وارد مرحله ی قرار داده می شود.

7.گام هفتم: در آخر بر روی چاپ قرارداد و کلیک کرده و مراحل پیش ثبت نام دانش آموز به اتمام می رسد.

تابلو اعلانات:

اطلاعیه و اخبار مدرسه در این قسمت ثبت می گردد.

کد تخفیف:

تمام کدهای تخفیف مدرسه با هزینه، تعداد و تاریخ استفاده از آن در این قسمت مشخص می گردد.

توجه داشته باشید برای ایجاد کد تخفیف باید با تیم نورون هماهنگی صورت گیرد و تیم نورون برای مدرسه کد در نظر گیرد.

مالی:

این ماژول اطلاعات مالی مدرسه را به تفکیک پایه نشان می دهند.

طراحی آزمون: از این قسمت می توانید آزمون برای ورودی پیش ثبت نام طراحی کرد این بخش در دسترس مدیر و مدیر محلی مدرسه می باشد.

قرارداد پرسنل:

تماما شبیه دانش آموز و مربوط به کادر مدرسه می باشد.