معلم

معلم شناخته شده ترین نقش در مدرسه که سه مرحله اصلی یادگیری یعنی تدریس، تمرین و آزمون توسط وی انجام می پذیرد قابلیت های سامانه نورون تمام اموری که در فضای آموزش حضوری قابل اجرا می باشد را در قالب فضای مجازی نیز به معلمین ارائه می کند مثل قابلیت برگزار کردن کلاس، ارائه و تبادل تکالیف در قالب های متعدد ( متنی، چند رسانه ای و... ) و آزمون گرفتن و ثبت نتایج آنها

ماژول های این نقش:

تابلو اعلانات

فعالیت ها

داشبورد

تقویم

کلاس آنلاین

آزمون

شرکت در نظرسنجی

ثبت مورد جدید انضباطی

پرونده انضباطی دانش آموز

ارزیابی آموزشی

برنامه ریزی امتحانات

طراحی تکلیف

تکالیف یک درس

 تیکت پشتیبانی

توسعه براساس نظرات

تغییرات سامانه

سوالات متداول