کتاب های درسی

 در این ماژول تمام کتاب های درسی شما قرار گرفته است .

توجه داشته باشید کتاب ها بر اساس پایه شما می باشد.

مراحل استفاده از کتاب های درسی

گام اول : از نوار منو ماژول کتاب‌های درسی را انتخاب نمایید .

گام دوم : صفحه کتاب های درسی باز می شود، سپس درون کادر اول درس مورد نظر را انتخاب نمایید.

گام سوم : بر روی مشاهده کلیک نمایید، سپس pdf کتاب درسی مقابل شما باز می گردد.