ورود به کلاس آنلاین

 این ماژول برای ورود شما به بستر کلاس می باشد.

توجه داشته باشید ابتدا باید دبیر کلاس را از طریق تقویم یا پخش زنده کلاس آنلاین برگزار نماید.

شما برای ورود به کلاس می توانید به دو طریق وارد کلاس شوید :

اول: از تقویم ابتدا بر روی درس کلیک کرده و وارد کلاس شوید.

دوم: از نوار منو ماژول کلاس آنلاین را انتخاب نمایید وارد صفحه کلاس آنلاین می‌شوید سپس کلاسی که دبیر تشکیل داده اند درون کادر سبز رنگ قابل مشاهده می باشد بر روی آن کلیک نموده و وارد کلاس شوید.