دسته بندی نقش ها

درون سامانه نورون نقش هایی وجود دارد که براساس آموزش و پرورش می باشد، ما در این مقاله به معرفی نقش ها و وظایف هریک درون سامانه می پردازیم:

مدیر مجتمع آموزشی:

مدیر مجتمع  مدیر یا موسس مدارسی که بیش از یک مدرسه یا شعبه تحت پوشش خود دارند که ماژول ها بیشتر در راستای نظارت بر روند کلی در سطح تمام مدارس تحت نظر مثل ثبت نام ها و نتایج آموزشی و امور مدیریتی مثل مدیریت مالی و... می باشد.

مدیر مدرسه :

 مدیر مدرسه شخصی که در اداره مدرسه در راس امور قرار دارد و طرف قرارداد نورون می باشد، بخشی از خدمات سامانه برای این نقش نیز مانند مدیر مجتمع آموزشی است با این تفاوت که سطح دسترسی فقط مدرسه  می باشد. علاوه بر آن مدیریت کیف پول مدرسه و امور مربوط به آن مثل شارژ کیف پول بقیه کادر و اطلاع از وضعیت اقساط سرویس و ‌... نیز در اختیار مدیر مدرسه می باشد.

مدیر محلی سامانه:

مدیر محلی در اصل ادمین سامانه در مدرسه می باشد. از عمده وظایف این نقش می توان به تنظیم سامانه مدرسه مثل تشکیل ساختار مدرسه و ایجاد دسترسی دانش آموزان و زمان بندی کلی و کلاس بندی و...  تنظیمات و امور زیرساختی مثل اصلاحات و مدیریت کاربران، تهیه بسته ها و سرویس های مربوط به خدمات متفاوت مثل پخش زنده و پیامک و...اشاره کرد. به بیانی دیگر راهبر اصلی سامانه در هر مدرسه مدیر محلی می باشد که رفع بسیاری از چالش ها و مشکلات کاربران مدرسه نیز توسط وی صورت می گیرد به بیانی دیگر پشتیبان سامانه درون مدرسه می باشد.

معاون آموزشی:

معاون آموزشی مغز متفکر آموزشی مدرسه که ریل گذاری کلی و راهبرد آموزشی مدرسه تحت نظر وی می باشد برای مثال برنامه ریزی کلاس ها و برنامه ریزی امتحانات از قابلیت های پنل معاون آموزشی است.

از دیگر وظایف اصلی این نقش گزارشات آموزشی و بررسی پرونده هر دانش می باشد.

معاون انضباطی :

معاون انضباطی دقیقا نقش ناظم یک مدرسه البته در فضای مجازی را دارد که پرونده انضباطی هر شخص و گزارشات انضباطی مدرسه و پرونده کلی دانش آموز و... در اختیار وی می باشد.

معاون آموزشی انضباطی :

معاون آموزشی انضباطی یک نقش ترکیبی که تمام دسترسی های معاونین آموزشی و انضباطی را در کنار هم دارد.

معاون پرورشی :

مسئول امور تربیتی و پرورشی مدرسه که طبق ریل گذاری های مدرسه میتواند موازی با معاونین دیگر به بحث تغذیه تربیتی و پرورشی دانش آموزان بپردازد که برگزاری مراسمات آنلاین در مناسبت ها و کلاس های فوق برنامه غیر آموزشی (دینی، مهارتی و...)  اطلاع رسانی مناسبت ها و... از طریق تابلو اعلانات و تقویم اجرایی مدرسه در حیطه اختیارات وی می باشد.

معلم:

معلم شناخته شده ترین نقش در مدرسه که سه مرحله اصلی یادگیری یعنی تدریس، تمرین و آزمون توسط وی انجام می پذیرد قابلیت های سامانه نورون تمام اموری که در فضای آموزش حضوری قابل اجرا می باشد را در قالب فضای مجازی نیز به معلمین ارائه میکند مثل قابلیت برگزار کردن کلاس، ارائه و تبادل تکالیف در قالب های متعدد (متنی، چند رسانه ای و...) و آزمون گرفتن و ثبت نتایج آنها

معلم راهنما و مشاور:

مسئول رصد لحظه به لحظه فعالیت های دانش آموزان که تمامی فعالیت ها در همه دروس تحت بررسی وی می باشد و تمامی قابلیت های یک دبیر مثل طرح آزمون و تکلیف و ثبت نمره و... را در سطح همه دروس دارد. ضمنا وی می تواند به دانش آموزان برنامه مطالعاتی و... نیز ارائه دهد.

دانش آموزان:

تمام نیاز های یک دانش آموز (همانند فصای حضوری) در فضای مجازی در سامانه نورون شبیه سازی شده است و برای این عزیزان در سامانه جهت پیگیری فرآیند آموزشی مثل حضور در کلاس، تبادل تکالیف، تعامل با مشاورین و دبیران و شرکت در آزمون ها ماژول های کاربردی در نظر گرفته شده که آنها را از برنامه ها و شبکه های اجتماعی دیگر بی نیاز می کند.

ولی دانش آموز:

با توجه به اینکه در کنار کادر مدرسه اولیا نیز جایگاه نظارتی ویژه ای دارند؛ در سامانه نورون این قابلیت ایجاد شده که اولیا محترم (به تفکیک پدر و مادر) بتوانند نظارت کاملی بر فعالیت های فرزندشان در راستای امور آموزشی و انضباطی داشته باشند برای مثال اولیا به صورت کاملا دقیق میتوانند نمرات، تکالیف، موارد انضباطی و... دانش آموز را از طریق پرونده دانش آموزی بررسی کنند . علاوه بر این موضوع در جهت امور مربوط به پرداخت شهریه دانش آموز نیز قابلیت های ویژه ای در اختیار اولیا قرار دارد.