پروفایل مدرسه

این ماژول مربوط به اطلاعات مدرسه می باشد.

یکی از مهم ترین ماژول برای نقش مدیر مدرسه و مدیر مجتمع می باشد.

ماژول پروفایل مجتمع و مدرسه از چهار بخش تشکیل شده است.

بخش های ماژول پروفایل مجتمع و مدرسه به شرح زیر می باشد:

پروفایل: اولین صفحه این ماژول می باشد که تمام اطلاعات پستی و ثبتی مدرسه قابل مشاهده می باشد.

علاوه بر اطلاعات گفته شده نمایش لوگو مدرسه در صورت بارگذاری و تعداد کاربران مدرسه ( دانش آموزان) نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید در این صفحه امکان تغییر و ویرایش هیچ کادری وجود ندارد و صرفا نمایش اطلاعات می باشد؛ امکان ثبت و ویرایش از ماژول تکمیل پروفایل مدرسه که فقط در دسترس مدیر محلی مدرسه می باشد وجود دارد.

مالی: دومین صفحه از این ماژول مالی مدرسه می باشد که مربوط به شهریه مدرسه و ثبت هزینه می باشد.

ثبت هزینه در صفحه مالی به شرح زیر می باشد:

گام اول: از نوار منو ماژول پروفایل مجتمع و مدرسه صفحه مالی را انتخاب نمایید.

جدول مالی به تفکیک پایه برای شما نمایش داده می شود.

گام دوم: روی هزینه کلیک نمایید.

صفحه ثبت هزینه برای شما باز می شود.

گام سوم: همانند ماژول تعریف شهریه برای پایه مدنظر شهریه تعریف نمایید.

گام چهارم: بر روی ذخیره کلیک نمایید.

پس از ذخیره هزینه در صفحه مالی داخل جدول به شما نمایش داده می شود.

قرارداد: تکمیل این صفحه برای مدارسی می باشد که کاربری دانش آموز از طریق پیش ثبت نام صورت گرفته باشد و تذکر قرار داد لازمه چاپ قرار داد دانش آموز در پیش ثبت نام می باشد.

مدیریت دامنه: تکمیل این صفحه برای مدارسی می باشد که سایت اختصاصی داشته باشند و از طریق سایت مدرسه دانش آموز وارد نورون شود.