اطلاعات کلاس

اطلاعات کلاس مربوط به کلاس های آنلاینی می باشد که دبیر از طریق تقویم برگزار نمایند.

توجه داشته باشید ابتدا مدیر محلی مدرسه می بایست برای هر کلاس برنامه هفتگی تعریف نمایند.

درون این ماژول بخش هایی وجود دارد که اطلاعات آن تا اتمام سال تحصیلی درون سامانه ذخیره خواهد ماند و در دسترس دبیر و دانش آموزان و حتی کادر مدرسه می باشد.

توجه داشته باشید هر کلاس که تشکیل می شود یک صفحه اطلاعات کلاس مربوط به خود را دارد.

بخش های این ماژول شامل:

مطالب کلاسی: در این قسمت دبیر می تواند خلاصه ای از تدریس کلاس را درج نماید.

حضور غیاب: این قسمت لیست حضور و غیاب دانش آموزان می باشد هر دانش آموز در لحظه ورود به کلاس حضورش ثبت می شود و در غیر این صورت غایب نشان داده می شود. این حضور و غیاب به صورت خودکار توسط سامانه انجام می گیرد همچنین می توانید به صورت دستی نیز ثبت نمایید .

توجه داشته باشید شما می توانید به اولیای دانش آموزان غایب جهت اطلاع پیام ارسال نمایید.

کتاب درسی: این بخش پی دی اف کتاب مربوط به همان درس را به نمایش می گذارد.

فایل کمک آموزشی : این بخش مربوط به بارگذاری مطالب کمک آموزشی از قبیل فیلم آموزشی و پی دی اف، جزوه و... می باشد. توجه داشته باشید حجم فایل باید حداکثر 300 مگابایت (MB) باشد، معمولا دبیر متناسب با درس برگزار شده فایل مربوطه را بارگذاری می نمایند.

اطلاعات کلاس هر قسمت تقویم در دسترس دبیر و در قسمت کلاس های برگزار شده در دسترس دانش آموز و در مجموعه مدرسه ماژول اطلاعات کلاس ها در دسترس سایر نقش های مدرسه می باشد.

توجه داشته باشید در قسمت بالا، داخل یک کادر قرمز رنگ با عنوان ایجاد کلاس آنلاین می توانید هر تعداد کلاس در هر سه بستر اسکای روم، فام و ادوبی کانکت کلاس برگزار نمایید.