ساختار درختی نرم افزار

ساختار درختی سومین ماژول از مجموعه مدیریت نرم افزار می باشد.

ساختار درختی به ترتیب از مجتمع، مدرسه، مقطع در صورت وجود رشته پایه و کلاس می باشد.

مراحل ایجاد ساختار درختی

گام اول: از نوار منو مجموعه مدیریت نرم افزار، ساختار درختی را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید مجتمع و مدرسه شما توسط تیم نورون ساخته می شود؛ سپس مدیرمحلی مدرسه می تواند اقدام به ساخت مقطع و پایه و کلاس  نماید.

البته برای تسهیل در این روند شما می توانید در قسمت تکمیل پروفایل مقطع تحصیلی مدرسه را انتخاب نموده و از ماژول ایجاد ساختار درختی برای پایه، کلاس ایجاد نمایید.

گام دوم: مقطع را انتخاب کرده و بر روی مورد جدید کلیک نموده سپس پایه را انتخاب کرده و بر روی ذخیره کلیک نمایید.

گام سوم: پایه را انتخاب کرده و بر روی مورد جدید کلیک نموده و نام کلاس را درج نمایید.

شما از این ماژول می توانید نام کلاس را اصلاح  نمایید.

جهت اصلاح نام کلاس کافیست کلاس مدنظر را انتخاب نموده و سپس بر روی اصلاح کلیک نمایید.

توجه داشته باشید نام مقطع و پایه قابل اصلاح و تغییر نمی باشد.