دروس و طرح درس

دروس و طرح درس دومین ماژول از مجموعه برنامه ریزی درسی زیر مجموعه ماژول مدرسه می باشد.

در این قسمت شما می توانید برای کلاس های فوق برنامه و آموزشی مدرسه خود درس و کتاب درسی تعریف نمایید.

مراحل تعریف درس:

گام اول : از نوار منو، مجموعه مدرسه، برنامه ریزی درسی و ماژول دروس و طرح درس را انتخاب نمایید.

گام دوم : بر روی مدرسه کلیک نمایید.

گام سوم : پایه مدنظر را انتخاب نمایید، سپس تمامی دروس پایه برای شما نمایش داده خواهد شد.

توجه داشته باشید دروس ستاره دار دروس اصلی بوده و امکان تغییر و حذف آن ها وجود ندارد.

گام چهارم : از کادرهای انتهای جدول بر روی درس جدید کلیک نمایید.

گام پنجم : صفحه مشخصات یک درس برای شما باز می شود، در بخش عنوان نام درس را مطرح نمایید.

گام ششم : تعداد واحد و اولویت چاپ در کارنامه را مشخص نمایید.

توجه داشته باشید اگر بخواهید درس جدید مدنظر درون کارنامه قرار گیرد اولویت آن 1 می باشد و اگر درون کارنامه دانش آموز ثبت نگردد عدد آن 0 می باشد.

گام هفتم : در انتها بر روی تایید کلیک نمایید.

شما می توانید درس تعریف شده را اصلاح و یا حذف نمایید.

همچنین برای همان درس می توانید با کلیک بر روی کادر فایل کتاب درسی کتاب و یا جزوه درس را بارگذاری نمایید.

تمامی تغییرات مختص دروس غیر ستاره دار می باشد.