تابلو اعلانات

اولین ماژول از مجموعه مدرسه می باشد.

در این ماژول شما می توانید اخبار و اطلاعیه را در سطح مجتمع، مدرسه، مقطع و پایه درج نمایید.

کاربران این اخبار و اطلاعیه را در ماژول تابلو اعلانات مشاهده می نمایند.

مراحل ثبت تابلو اعلانات:

گام اول : از نوار منو، مجموعه مدرسه ماژول تابلو اعلانات را انتخاب نمایید.

گام دوم : بر روی کادر تابلو اعلانات جدید کلیک نمایید.

گام سوم : در ابتدای صفحه اول، تاریخ شروع و پایان نمایش اطلاعیه را انتخاب نمایید.

گام چهارم : از بخش ساختار، سطح مدنظر را انتخاب نمایید.

گام پنجم : نقش های مدنظر را انتخاب نمایید.

گام ششم : عنوان و متن اطلاعیه را درون کادر درج نمایید.

گام هفتم : در انتها بر روی کادر ذخیره کلیک نمایید.

مراحل مشاهده تمامی اطلاعیه های درج شده :

گام اول : از نوار منو، مجموعه مدرسه ماژول تابلو اعلانات را انتخاب نمایید.

گام دوم : از بخش ساختار سطح مدنظر خود را انتخاب نمایید.

گام سوم : بر روی جستجو کلیک نمایید.

گام چهارم : تمام اطلاعیه های درج شده به صورت جدول نمایش داده می شود.

گام پنجم : در ستون آخر شما می توانید هر اطلاعیه را حذف و یا ویرایش نمایید.