نظرسنجی ها

این ماژول فقط در دسترس نقش مدیر و مدیر محلی مدرسه می باشد.

مدیر و مدیر محلی مدرسه می توانند یک نظرسنجی طراحی فرمایند و بسته به محتوا و موضوع آن به هر نقش تخصیص دهند.

نظر سنجی می تواند در سطح مدرسه ، مقطع و پایه برگزار شود.

مراحل طراحی نظرسنجی:

گام اول: از نوار منوی سمت راست نظرسنجی ماژول نظرسنجی ها را انتخاب فرمایید.

گام دوم: بر روی نظر سنجی جدید کلیک فرمایید.

گام سوم: درون کادر عنوان ، عنوان نظر سنجی را درج فرمایید. شما می توانید متن ابتدای نظر سنجی و انتها هم درج فرمایید .

توجه داشته باشید جز عنوان سایر کادر ها اجباری نیست. همچنین شما می توانید این نظر سنجی را بصورت ناشناس برگزار فرمایید ( اطلاعات هویتی شرکت کنندگان پنهان می شود.)

گام چهارم: بر روی ثبت و ادامه کلیک فرمایید .سپس وارد صفحه ی بعد می شوید.

گام پنجم: متناسب با سوالات نظرسنجی بر روی علامت به اضافه یکی از کادر ها کلیک فرمایید . شما می توانید در یک نظر سنجی از هر سه قالب استفاده فرمایید.

گام ششم: بر روی ثبت و ادامه کلیک فرمایید .سپس وارد صفحه ی بعد می شوید.

گام هفتم: در این صفحه نظر سنجی بصورت پیش نمایش نشان داده می شود ؛ شما می توانید در این قسمت با کلیک بر روی تخصیص و برگزاری وارد مرحله ی تخصیص شوید و یا با کلیک بر روی پایان ، نظر سنجی را داخل صفحه مدیریت نظرسنجی  داشته باشید.

گام هشتم: در صورت کلیک بر روی تخصیص وارد صفحه تخصیص می شوید. در این قسمت شما نظرسنجی را به نقش ها تخصیص می دهید.

توجه داشته باشید شما در این بخش می توانید از ساختار مشخص فرمایید این نظر سنجی در چه سطح از مدرسه برگزار شود.( مجتمع، مدرسه ، مقطع ، پایه و یا کلاس)

گام نهم:  در انتها زمان شروع و پایان نظر سنجی را مشخص فرمایید و سپس بر روی کادر ذخیره کلیک فرمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید با فعال کردن اطلاع رسانی از طریق پیامک ، زمان نظرسنجی به نقش های تخصیص داده شده اطلاع رسانی می گردد.

نقش های تخصیص داده شده با ورود به پنل کاربری خود و کلیک بر روی ماژول نظر سنجی می توانند در این نظر سنجی شرکت فرمایند.

مدیریت نظرسنجی ها :

در این صفحه تمامی نظر سنجی ها قابل مشاهده می باشد .

در این بخش نظرسنجی ها بصورت جدول قابل مشاهده می باشد .

درون ستون عملیات شما می توانید نظر سنجی تخصیص داده نشده را حذف و ویرایش فرمایید .

نظر سنجی های تخصیص داده شده را غیر فعال فرمایید. همچنین می توانید با کلیک بر روی مشاهده نتیجه پاسخ نقش ها را بررسی فرمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید از تمام نظرسنجی ها کپی تهیه فرمایید.