نظرسنجی ها

این ماژول فقط در دسترس نقش مدیر و مدیر محلی مدرسه می باشد.

مدیر و مدیر محلی مدرسه می توانند یک نظرسنجی طراحی نمایند و بسته به محتوا و موضوع آن به هر نقش تخصیص دهند.

نظر سنجی می تواند در سطح مدرسه، مقطع و پایه برگزار شود.

مراحل طراحی نظرسنجی:

گام اول: از نوار منو نظرسنجی ماژول نظرسنجی ها را انتخاب نمایید.

گام دوم: بر روی نظرسنجی جدید کلیک نمایید.

گام سوم: درون کادر عنوان، عنوان نظرسنجی را درج نموده، شما می توانید متن ابتدای نظرسنجی و انتها هم درج نمایید.

توجه داشته باشید جز عنوان سایر کادر ها اجباری نیست. همچنین شما می توانید این نظرسنجی را به صورت ناشناس برگزار  نمایید. ( اطلاعات هویتی شرکت کنندگان پنهان می شود.)

گام چهارم: بر روی ثبت و ادامه کلیک نمایید، سپس وارد صفحه ی بعد می شوید.

گام پنجم: متناسب با سوالات نظرسنجی بر روی علامت به اضافه یکی از کادرها کلیک نمایید. شما می توانید در یک نظرسنجی از هر سه قالب استفاده نمایید.

گام ششم: بر روی ثبت و ادامه کلیک نمایید، سپس وارد صفحه ی بعد می شوید.

گام هفتم: در این صفحه نظرسنجی به صورت پیش نمایش نشان داده می شود؛ شما می توانید در این قسمت با کلیک بر روی تخصیص و برگزاری وارد مرحله ی تخصیص شوید و یا با کلیک بر روی پایان، نظرسنجی را داخل صفحه مدیریت نظرسنجی داشته باشید.

گام هشتم: در صورت کلیک بر روی تخصیص وارد صفحه تخصیص می شوید. در این قسمت شما نظرسنجی را به نقش ها تخصیص می دهید.

توجه داشته باشید شما در این بخش می توانید از ساختار مشخص نمایید این نظرسنجی در چه سطح از مدرسه برگزار شود. (مجتمع، مدرسه، مقطع، پایه و یا کلاس)

گام نهم: در انتها زمان شروع و پایان نظرسنجی را مشخص نمایید و سپس بر روی کادر ذخیره کلیک نمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید با فعال کردن اطلاع رسانی از طریق پیامک، زمان نظرسنجی به نقش های تخصیص داده شده اطلاع رسانی می گردد.

نقش های تخصیص داده شده با ورود به پنل کاربری خود و کلیک بر روی ماژول نظرسنجی می توانند در این نظرسنجی شرکت نمایند.

مدیریت نظرسنجی ها :

در این صفحه تمامی نظرسنجی ها قابل مشاهده می باشد .

در این بخش نظرسنجی ها به صورت جدول قابل مشاهده می باشد .

درون ستون عملیات شما می توانید نظرسنجی تخصیص داده نشده را حذف و ویرایش نمایید.

نظر سنجی های تخصیص داده شده را غیرفعال نمایید، همچنین می توانید با کلیک بر روی مشاهده نتیجه پاسخ نقش ها را بررسی نمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید از تمام نظرسنجی ها کپی تهیه نمایید.