تنظیم درگاه پرداخت 

اولین ماژول از امکانات بیشتر در مجموعه تنظیم سامانه می باشد.

در این قسمت شما می توانید جهت پرداخت شهریه مدرسه توسط دانش آموزان به صورت آنلاین درگاه پرداختی انتخاب نمایید.

مراحل انتخاب درگاه پرداخت:

گام اول: ابتدا از نوار منو مجموعه تنظیم سامانه و امکانات بیشتر را انتخاب کرده سپس بر روی ماژول تنظیم درگاه پرداخت کلیک نمایید.

گام دوم: با ورود به صفحه، ابتدا درون کادر بالای صفحه نام مدرسه را انتخاب نمایید.

گام سوم: درون کادر سمت راست درگاه پرداخت را انتخاب نمایید.

گام چهارم: درون کادر سمت چپ شما می توانید مشخص نمایید هزینه کارمزد توسط مدرسه یا دانش آموز پرداخت شود.

گام پنجم: در انتها بر روی کادر ذخیره کلیک نمایید.