زمانبندی کلاس ها

زمان بندی کلاس ها پنجمین ماژول مجموعه تنظیم سامانه می باشد.

این زمان بندی یک بار برای تمام سال تحصیلی تعریف می شود.

توجه داشته باشید یک برنامه زمان بندی برای تمامی کلاس های مدرسه تعریف می شود.

مراحل تعریف زمانبندی کلاس ها:

گام اول : از نوار منو از مجموعه تنظیم سامانه ماژول زمان بندی کلاس ها را انتخاب نمایید.

گام دوم: در کادر ابتدای صفحه مدرسه را انتخاب نمایید.

گام سوم: برای تعریف زمان کلاس ها ابتدا از کادر اول شروع نموده و روی آن کلیک نمایید.

گام چهارم: سپس صفحه زمان بندی مقابل شما باز می شود و درون کادرها زمان شروع و پایان را تعریف نمایید.

توجه داشته باشید برای تسریع در روند تعریف زمان بندی می توانید در پایین کادر سایر روزهای هفته را فعال نمایید.

گام پنجم: و در انتها بر روی ذخیره کلیک نمایید.

حتما توجه داشته باشید حد فاصل بین دو زمان کلاس ، حداقل پنج دقیقه باشد. برای مثال اتمام ساعت اول 9:30 باشد شروع ساعت اول می بایست از 9:35 به بعد باشد.