اصلاح کلاس بندی

اصلاح کلاس بندی چهارمین ماژول از مجموعه تنظیم سامانه می باشد.

در این قسمت شما می توانید دانش آموزان یک پایه را بر حسب تعداد کلاس تعریف شده کلاس بندی نمایید .

همچنین تغییر دسترسی دانش آموز و اصلاح آن به کلاس در این بخش انجام می گیرد.

مراحل ایجاد و اصلاح کلاس بندی:

گام اول:از نوار منو تنظیم سامانه ماژول اصلاح کلاس بندی را انتخاب نمایید.

گام دوم: از قسمت ساختار در بالای صفحه پایه مورد نظر را انتخاب نمایید.

گام سوم: لیست دانش آموزان به همراه کلاس های تعریف شده مقابل شما باز می شود.

توجه داشته باشید تعداد کلاس های نمایش داده شده برای شما در ماژول ایجاد ساختار درختی تعریف شده است.

گام چهارم: با کلیک بر روی هر کلاس دانش آموز در آن کلاس تعریف می شود.