عملکرد امتحانات یک درس

عملکرد امتحانات یک درس پنجمین ماژول از مجموعه گزارش ها می باشد.

در این قسمت شما می توانید گزارش از نمرات یک درس از یک کلاس دریافت نمایید.

توجه داشته باشید با توجه به نقش و گستره ی دسترسی به دروس می توانید این گزارش را تهیه فرمایید.

این گزارش مربوط به عملکرد در یک کلاس و یک آزمون می باشد

مراحل تهیه گزارش عملکرد امتحانات یک درس

گام اول : ابتدا از نوار منوی سمت راست از مجموعه گزارش ها ، ماژول عملکرد امتحانات یک درس را انتخاب فرمایید

یک درس را انتخاب نمایید

گام دوم : درون کادر تاریخ ، بازه زمانی مدنظر خود را انتخاب فرمایید.

توجه داشته باشید برای تسهیل و تسریع در روند گزارش گیری چند بازه زمانی به صورت پیش فرض در اختیار شما قرار داده شده است.

گام سوم : آزمون مدنظر را انتخاب فرمایید

گام چهارم : درس مدنظر خود را انتخاب فرمایید

گام پنجم : در انتها بر روی نمایش گزارش کلیک فرمایید.

توجه داشته باشید این گزارش را می توانید به داشبورد اضافه فرمایید.