داشبورد

این ماژول مربوط به گزارش ها می باشد.

در این قسمت شما می توانید گزارش هایی که به کنسول اضافه نمودید را مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید برای نمایش گزارش درون ماژول داشبورد، حتما می بایست ابتدا درون هریک از ماژول های زیر مجموعه گزارش ها  بر روی کادر اضافه کردن به کنسول کلیک نمایید.

شما می توانید برای تسهیل در روند گزارش گیری از این ماژول استفاده نمایید.

مراحل مشاهده گزارش درون داشبورد:

گام اول: از نوار منو ماژول داشبورد را انتخاب نمایید.

گام دوم: بازه ی زمانی مورد نظر را درون کادر تاریخ انتخاب نمایید.

گام سوم: در انتها بر روی نمایش داشبورد کلیک نمایید.