ثبت مورد جدید انضباطی

ثبت مورد جدید دومین ماژول از مجموعه موارد انضباطی می باشد.

در این بخش شما می توانید براساس نقش خود درون سامانه برای دانش آموز مورد انضباطی ثبت نمایید.

مراحل ثبت مورد انضباطی:

گام اول: ابتدا از نوار منو از مجموعه موارد انضباطی ثبت مورد جدید را انتخاب نمایید.

گام دوم: در کادر ابتدایی صفحه ابتدا تاریخ، نوع مورد انضباطی و در آخر میزان کسر نمره را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید در کادر توضیحات که اختیاری می باشد علت ثبت مورد را درج نمایید و همچنین با فعال کردن پیامک به اولیا این مورد به اطلاع اولیای دانش آموز می رسد.

گام سوم : در کادر ساختار کلاس مورد نظر را انتخاب نمایید.

گام چهارم: درون کادر پایانی دانش آموز مورد نظر را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید مورد انضباطی را به یک دانش آموز و یا به صورت گروهی به چند دانش آموز تخصیص دهید.

گام پنجم : پس از تکمیل اطلاعات بر روی ثبت کلیک نمایید.