پرونده دانش آموز

پرونده دانش آموز اولین ماژول از مجموعه گزارش ها می باشد.

در این ماژول شما می توانید عملکرد تحصیلی و تمامی فعالیت دانش آموز درون سامانه را مشاهده نمایید.

مراحل مشاهده پرونده دانش آموز:

گام اول: ابتدا از نوار منو ماژول گزارش ها بر روی پرونده دانش آموز کلیک نمایید.

گام دوم : از کادر اول صفحه کلاس مد نظر را انتخاب نمایید سپس لیست دانش آموزان کلاس برای شما قابل مشاهده می باشد.

توجه داشته باشید اگر یک دانش آموز خاص مدنظر شما باشد ابتدا بر روی کادر جستجو دانش آموز کلیک کرده و با وارد کردن یکی از اطلاعات شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی می توانید دانش آموز  را جستجو نمایید.

بهترین اطلاعات برای جستجو دانش آموز کد ملی کاربر می باشد.

گام سوم : در مقابل نام هر دانش آموز اطلاعات مورد بررسی به نمایش گذاشته می شود که با انتخاب هر یک وارد آن قسمت می گردید.

این اطلاعات شامل:

پرونده 

دانلود کارنامه

کارنامه تحصیلی/ انضباطی

تکالیف

گام چهارم : با کلیک بر روی هر کدام از این ها اطلاعات مربوطه باز خواهد شد.

پرونده:

در این قسمت شما می توانید اطلاعات پروفایل، کارنامه های دانش آموز، برنامه مطالعه دانش آموز، میزان مطالعه خارج از برنامه، فعالیت روزانه دانش آموز، تمامی آزمون هایی که برای دانش آموز طراحی شده است، موارد انضباطی، نمودار و در آخر ارسال پیام درون سامانه

کارنامه تحصیلی / انضباطی:

در این قسمت شما کارنامه های مستمر و ماهانه  و کارنامه انضباطی دانش آموز را مشاهده نمایید.

تکالیف:

در این بخش شما تمام تکلیف های تخصیص داده شده به دانش آموز را می توانید مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید هر دبیر می تواند تکالیف مربوط به درس خود را مشاهده نماید و دسترسی های بالاتر به مشاهده تمامی تکالیف دسترسی دارند.