برنامه ریزی امتحانات 

در این بخش دبیران می توانند تاریخ برگزاری امتحان درس خود را ثبت نمایند.

مراحل نمایش برنامه ریزی امتحانات

گام اول : از نوار منو، ماژول برنامه ریزی امتحانات را انتخاب نمایید.

گام دوم: درس مدنظر خود را درون انتخاب کلاس ثبت نمایید.

گام سوم : بازه ی زمانی مدنظر خود را از تاریخ ابتدا و انتها در کادر تاریخ ثبت نمایید.

گام چهارم : لیست برنامه های ثبت شده با عناوین تاریخ آزمون ساعت شروع و پایان امتحان نام درس نمایش داده می شود.

مراحل ثبت برنامه جدید:

گام اول : از نوار منو، ماژول برنامه ریزی امتحانات را انتخاب نمایید.

گام دوم: در کادر تاریخ بازه ی زمانی امتحانات را درج نمایید.

گام سوم: درس مدنظر خود را در کادر انتخاب درس مشخص نمایید.

گام چهارم : بر روی مورد جدید کلیک نمایید سپس کادر امتحان جدید برای شما باز می شود.

گام پنجم: تاریخ امتحان را مشخص نمایید.

گام ششم:  ساعت امتحان را بر روی کادر مربوطه درج نمایید.

گام هفتم: نوع آزمون برگزاری را مشخص نمایید.

شما می توانید اگر توضیحی برای امتحان مدنظر دارید در قسمت توضیحات درج نمایید.

گام هشتم: و در آخر بر روی تایید کلیک نمایید.

توجه داشته باشید : اگر اشتباه ثبت شد و یا تغییر تاریخ صورت گرفت شما می توانید اقدام به حذف تاریخ نمایید.