کارنامه

در این قسمت شما می توانید کارنامه های دانش آموزان را به تفکیک کلاس درون این ماژول مشاهده فرمایید.

نوع کارنامه بصورت ماهیانه ، میان ترم و نوبت اول و دوم می باشد.

توجه داشته باشید شما قادر به مشاهده کارنامه هایی می باشید که توسط مدرسه تعریف شده باشد.

مراحل مشاهده کارنامه دانش آموزان:

گام اول: ابتدا از نوار منوی سمت راست پنل، کارنامه را انتخاب فرمایید.

گام دوم: بر روی مشاهده کارنامه های کلاس مدنظر کلیک فرمایید.

گام سوم: لیست تمامی کارنامه های تعریف شده برای کلاس نمایش داده می شود .

گام چهارم :شما می توانید کارنامه های مدنظر را دانلود و یا چاپ فرمایید.

توجه داشته باشید برای نمایش کارنامه ی دانش آموزان روی چاپ کارنامه کلیک فرمایید.