پرونده انضباطی دانش آموز

پرونده انضباطی دانش آموز سومین ماژول از مجموعه موارد انضباطی می باشد.

این بخش به طور کلی گزارشی از وضعیت انضباطی هر دانش آموز می باشد و شما می توانید در این بخش تمام موارد انضباطی ثبت شده را به تفکیک تاریخ، مورد، کاربر ثبت کننده و مقدار کسر نمره را مشاهده نمایید.

نحوه مشاهده پرونده انضباطی دانش آموز

گام اول: ابتدا درقسمت بالای صفحه از کادر ساختار کلاس مورد نظر را انتخاب نمایید.

گام دوم: لیست دانش آموزان برای شما نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید شما می توانید در کادر جستجو  نام دانش آموز یا کدملی دانش آموز را جستجو نمایید.

گام سوم: بر روی پرونده دانش آموزی مقابل نام کاربر کلیک نمایید.

و در آخر صفحه انضباطی دانش آموز باز می شود و می توانید درون آن اطلاعات پروفایلی و انضباطی دانش آموز را مشاهده نمایید.