فعالیت ها

فعالیت ها دومین ماژول، در نوار منو پنل کاربری شما می باشد .

این ماژول برای تمامی نقش های سامانه وجود دارد.

تمامی کاربران می توانند با توجه به نقش خود درون سامانه و نوع دسترسی به سایر ماژول ها تمامی فعالیت های روز یا پیام های جدید در پنل کاربری خود را مشاهده نمایند و با کلیک بر روی هریک می توانند وارد بخش مورد نظر شوند.

همچنین شما می توانید اطلاعات را در داخل کادر بالای صفحه فیلتر نمایید و یا اگر مورد خاصی مدنظر شما بود درون کادر جستجو نمایید.