شهریه

هفتمین ماژول از پنل کاربری دانش آموز شهریه می باشد.

این ماژول مربوط به شهریه مدرسه می باشد و بطور کلی از دو نوع اجباری و خدمات ویژه تشکیل شده است.

 اجباری شامل شهریه ثابت مدرسه می باشد و تمامی کاربران ملزم به پرداخت آن می باشند.

خدمات ویژه شامل سایر هزینه های مدرسه می باشد که پرداخت آن توسط کاربران اختیاری می باشد.

در قسمت بالای صفحه شهریه اطلاعات مالی کاربر نمایش داده می شود.

این اطلاعات شامل:

نام کاربر

مبلغ کل شهریه 

مبلغ تخفیف

مبلغ پرداخت شده

مبلغ پرداخت نشده 

مبلغ معوقه

این اطلاعات به کاربر نشان می دهد چه مقدار از شهریه را پرداخت  و چه مقدار باقی مانده است.

مراحل پرداخت شهریه:

گام اول: از نوار منو سمت راست پنل ، ماژول شهریه را انتخاب فرمایید.

گام دوم: بسته به تعریف تعداد الگوی تقسیط توسط مدرسه یکی از نوع قسط بندی را انتخاب فرمایید.

گام سوم: با توجه به نوع قسط بندی تعداد پرداختی و مبلغ متغیر می باشد و شما می توانید با کلیک بر روی پرداخت آنلاین وارد درگاه پرداخت شده و اقدام به پرداخت شهریه فرمایید.