تغییرات در سامانه

با انتخاب این ماژول از نوار منو، پنل کاربری لیست تمامی تغییرات ایجاد شده درون سامانه به تفکیک تاریخ برای شما به نمایش گذاشته می شود.

با اولین ورود هر کاربر به پنل پس از آخرین تغییرات ابتدا صفحه ی تغییرات نمایش داده می شود .

 با کلیک بر روی کادر ادامه در سمت چپ، به صفحه اعلانات برمی گردید.

این قابلیت برای تمامی نقش ها ی سامانه وجود دارد.