کارنامه

کارنامه هشتمین ماژول در منوی سمت راست پنل شما می باشد.

در این بخش شما می توانید تمامی کارنامه هایی که مدرسه برای شما تعریف کردند را مشاهده فرمایید..

نوع کارنامه بصورت ماهیانه ، میان ترم و نوبت اول و دوم می باشد.

کارنامه هایی که بصورت ماهانه برای شما تعریف شده است علاوه بر اطلاعات سایر کارنامه ها، ماه مورد ارزیابی نیز قابل مشاهده می باشد.